Trainingen


Maak je keuze!

We hebben meerdere thema’s in een succesvolle training verwerkt.

Kenmerkend is dat we in de trainingen direct praktisch aan de slag gaan met zaken die in het dagelijkse leven spelen. Hiermee kunnen deelnemers direct oefenen in hun werk.

Deze trainingen zijn te combineren en op maat te maken voor jouw team en organisatie.

Behoud van nieuwe medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat binnen sommige branches, veel nieuwe medewerkers in het eerste jaar weer vertrekken. Zonde voor iedereen. Naast de investering van werving, selectie en inwerken is het behoud van medewerkers van groot belang voor de continuïteit in de organisatie. Denk daarbij aan klant tevredenheid, teamontwikkeling en opbouwen van duurzame kennis.

Dit programma wordt op maat gemaakt en heeft een brede aanpak waarbij zowel individueel, als in groepen gewerkt wordt. Hierbij aandacht voor vakinhoudelijke kennis, persoonlijke ontwikkeling en verbinding aangaan met de organisatie.

Klik hier voor meer informatie

Behoud van oude medewerkers; Geraniums of (werk) Geluk?

‘de jonkies nemen het over…..’ ‘Ik tel niet meer mee….’

Dit horen wij nog wel eens, als we met teams werken met medewerkers die hun sporen verdiend hebben.
Het is enorm waardevol voor een organisatie om de oudere medewerker te behouden en ook nog eens zichzelf waardevol te laten voelen!

Zeker in de huidige krappe markt wil je alle kennis en kunde behouden en laten samenvloeien met de nieuwe inhoud en houding die nodig is.

Wij werken met de oudere medewerkers in groepen en individueel. Haar of zijn leidinggevende is altijd betrokken in het traject.
De organisatie heeft recht op een fitte en gemotiveerde medewerker en de oudere medewerker heeft recht op waardevol werk en ruimte om te leren.
Ook in deze stemmen wij altijd af wat voor jouw organisatie werkt!

Intimiteit en seksualiteit in de zorg

Intimiteit en seksualiteit is een dagelijks thema in de zorgsector. Mag ik een knuffel geven? Hoeveel mensen mogen er aan het lichaam van een bewoner zitten? Hoe bloot mag ik er bij lopen op een zomerse dag? Is intimiteit een behoefte? Mag een bewoner mij een kus geven?

Met praktische oefeningen wordt men zich bewust van dit belangrijke onderwerp binnen het werk. Medewerkers leren grenzen en wensen uit te spreken. De handelingsverlegenheid neemt af en de openheid rondom dit thema neemt toe, waarmee grensoverschrijdend gedrag vermindert.

Een gezond Seksueel Klimaat bevordert het welzijn.

Deze training wordt gegeven in alle zorgvelden; jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuis etc. Het thema speelt in alle functies en vakgebieden en zowel in de ambulante- als intramurale zorg

Een standaard training beslaat 6 dagdelen. In overleg kunnen we alles op maat bieden. Denk hierbij aan trainingen voor:

  • Alle zorgmedewerkers binnen de organisatie
  • Specifieke teams begeleiden
  • Train de trainers/ opleiden aandacht functionarissen die het onderwerp verder uitrollen binnen de organisatie.
  • Management en stafafdelingen

Teambegeleiding op thema

Wij kunnen werken met thema’s die spelen binnen teams. Natuurlijk maken we ook hier weer samen een plan hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Denk aan:

  • Teamsamenwerking
  • Klanttevredenheid opkrikken
  • Ziekteverzuim verlagen
  • Elkaars talenten beter benutten
  • Professionele communicatie

Transformatiespel

Samen actief en speels aan de slag met persoonlijke en organisatorische veranderingen. Deze vorm is geschikt voor kleine managementteams, besturen en raden.

Klik hier voor meer informatie.

Enneagram

Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Dit kun je zien als negen verschillende brillen waardoor naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken. Vaak als mensen het niet eens zijn, kijken zij door een andere bril en zien het daardoor ook echt iets anders. Het helpt als je een gebruiksaanwijzing hebt om handiger met jezelf en anderen te kunnen omgaan. Het enneagram kun je zien als zo’n gebruiksaanwijzing.

Zowel individueel als in groepen in te zetten.

Klik hier voor meer informatie

               Burn-out preventie

Je raakt al burn-out als je alle mediaberichten leest over burn-out.

Ons inziens gaat het niet om verdelen van je tijd, maar verdelen van je energie.
EN je werk weer verbinden met jouw zingeving.

Onderzoek en ervaring leert ons dat medewerkers vitaler blijven als zij invloed hebben en blijvend mogen leren. Dat onderzoek je tijdens 2 dagdelen in de ze training.

.