Enneagram


Inzicht in jezelf middels het Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat de persoonlijkheden in negen verschillende types deelt. Elk enneagramtype wordt gekenmerkt door specifieke gedachten, emoties en bijbehorende gedragingen. Ondanks dat ieder mens uniek is, blijkt dat elk mens herkent in een van de negen types. 

Inzicht in je enneagramtype zal je helpen om jezelf en anderen te begrijpen. Het enneagram model zal je handvatten geven in je persoonlijke groei.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  1. De negen types van het enneagram
  2. Angsten en verlangens
  3. Wat is jouw ontwikkel pad?
  4. Wat doe jij in ontspanning en stress situaties?
  5. Samenwerken en relaties

Het onderzoeken van je enneagram kan op vele manieren. In gesprek met elkaar kijken we wat het meest passende is bij jullie vraag.