Home

Welkom bij Your Move

Wij geloven dat ieder individu, team en organisatie het best tot haar recht komt als ze in beweging is en zich voortdurend ontwikkelt. Dat inspireert en  maakt krachtig.
Samen met jou onderzoeken we je bestaande patronen, (zelf)beeldvorming en overtuigingen.
Die brengen je, in relatie tot je werk, dichter bij je idealen, wensen en dromen.
Het is belangrijk dat je deze durft waar te maken. Je team en je hele organisatie heeft hier profijt van.

Die “Move” is juist belangrijk, het DOEN!
De feedback die Your Move ontvangt is, dat we daar sterk in zijn. Het praktisch maken van deze stappen, oefenen en uitvoeren.

Door meer zelfregie en verantwoordelijkheid, groeit je (zelf)vertrouwen. Dit veranderingsproces bereik je niet in één keer, daarvoor moeten mogelijk verschillende stappen gezet worden. Individuele stappen, stappen van een team of organisatie kunnen een beweging op gang brengen die het geheel ten goede komt.

Wil jij, je team of organisatie een ‘move’ maken?
Neem voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Your Move is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.