Home

Welkom bij Your Move

Wij geloven dat ieder individu, team en organisatie het best tot haar recht komt als ze in beweging is en zich voortdurend ontwikkelt. Dat inspireert en  maakt krachtig.
Ont-wikkeling is voor ons het onderzoeken van bestaande patronen, (zelf)beeldvorming en overtuigingen.
Die ‘move’ is juist belangrijk, het DOEN. De feedback die Your Move ontvangt is, dat we daar sterk in zijn. Praktisch maken en oefenen.

Door meer zelfregie en verantwoordelijkheid, groeit je (zelf)vertrouwen. Dit veranderingsproces bereik je niet in één keer, daarvoor moeten mogelijk verschillende stappen gezet worden. Individuele stappen, stappen van een team of hele organisatie kunnen een beweging op gang brengen die het geheel ten goede komt.

Wil jij, je team of organisatie een ‘move’ maken?
Neem voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Your Move is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.