Behoud van nieuwe medewerkers


Nieuwkomers die blijven!

Personeelstekorten in de zorg, te weinig ‘handen aan het bed’, roosters die we niet meer rond krijgen, de gewenste aandacht aan de doelgroep kunnen we niet geven.  We zijn inmiddels gewend geraakt aan de vele berichten in het nieuws over de personeelstekorten in de zorg. De zorgen daaromtrent zijn groot.
Om dit op te lossen zijn er tal van campagnes die nieuw personeel voor de zorg moeten werven. Het effect is dat de instroom is toegenomen.

43% stopt binnen 2 jaar  

Echter de uitstroom is veel te groot. Uit de landelijke factsheet uitstroomonderzoek 2019 blijkt dat  43,3% van de medewerkers binnen twee jaar vertrekt.

Niet bij u?!

Your Move biedt een trainingsprogramma voor behoud Young Talent!

Een concreet, praktisch en breed programma.  Samen beslissen we welke onderdelen door de organisatie zelf opgepakt kunnen worden en waar Your Move ondersteunend is.

  Wetterskip Fryslân startte met een ontwikkelprogramma voor Young Professionals en trainees. Inge en Annie verzorgen meerdaagse en eendaagse trainingen. We werken met ontwikkel-lijnen die we in het programma onderscheiden: werkvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, bestuurlijke en organisatie sensitiviteit en multidisciplinair samenwerken. In buddygesprekken, coaching en intervisie reflecteren de deelnemers met het geleerde uit de trainingen op eigen ervaringen. Zo stimuleren wij samen met Inge en Annie onze jonge talenten hun vuur te laten vlammen voor onze organisatie en voor henzelf.”
Auke Vogelzang,  Coördinator Traineeprogramma en Coach