Home

Welkom bij Your Move

Your Move is gericht op jouw ontwikkeling.

Wij geloven dat ieder individu, team en organisatie het best tot haar recht komt als ze in beweging is en zich voortdurend ontwikkelt. Dat inspireert en  maakt krachtig.
Ont-wikkeling is voor ons het onderzoeken van bestaande belemmerende patronen, (zelf)beeldvorming en overtuigingen. En een ‘move’ maken naar een mooie balans waarin jouw persoonlijke talenten volop benut worden voor jezelf, je team en je organisatie.

Door meer zelfregie en verantwoordelijkheid, groeit je (zelf)vertrouwen. Dit veranderingsproces bereik je niet in één keer, daarvoor moeten mogelijk verschillende stappen gezet worden. Individuele stappen, stappen van een team of hele organisatie kunnen een beweging op gang brengen die het geheel ten goede komt.

Wil jij, je team of organisatie ook een ‘move’ maken?

Neem voor een inspirerend en vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Your Move is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee vrijgesteld van BTW.